De drukwerkvoorbereiding

fase I, algemeen

Klik hier om deze printvriendelijk opgemaakte pagina af te drukken
In het geheel van deze (web-)syllabus is dit misschien wel het belangrijkste hoofdstuk, want in de fase van drukwerkvoorbereiding heeft de communicatie-adviseur de meeste mogelijkheden èn taken voor het beïnvloeden van het grafisch proces.

De meeste grafisch te produceren objecten bestaan in hoofdzaak uit de elementen tekst en illustratie.

Ter voorbereiding van vrijwel elk te drukken product zijn de belangrijkste stappen die de tekst in de eerste fase ondergaat:

In de eerste fase zijn de belangrijkste stappen die illustraties ondergaan: Hierna komen in de eerste fase als belangrijkste gemeenschappelijke stappen: Op de volgende webpagina's (te bereiken met de knoppen onderaan deze pagina) is aangegeven welke zaken van belang zijn in de Voorbereidingsfase op het gebied van tekst (van basisprincipes op het gebied van typografie tot uitleg over zetmethoden en een eigen paragraaf over correctie en correctietekens).
Op een vervolgpagina staat veel op het gebied van illustraties en kleurgebruik (van basisprincipes uit de kleurenleer, tot het kleurengebruik bij digitale fotografie en websites).

Op deze webpagina (hieronder) volgt de paragraaf over het onderwerp waarin alle stappen in de drukwerkvoorbereiding weer bijeen komen, namelijk de 'drukproeven'.
 

Proeven

Voordat van al het tekst- en beeldmateriaal, dat in vorm en op z'n plaats is gebracht, de daadwerkelijke drukvormen worden gemaakt, is het vaak noodzakelijk de laatste controles uit te voeren.
Dat wordt gedaan met behulp van 'proeven', meestal (niet geheel correct) aangeduid als de 'drukproeven'.
Er bestaan verschillende soorten proeven: Vanwege de mogelijkheden die er sinds enkele jaren zijn, worden dikwijls complete opmaakproeven aan de opdrachtgever digitaal toegezonden in de vorm van een pdf. Gemakkelijk in de communcatie met vormgevers en drukkers is dat zeker, maar het sluit fouten zeker niet uit!
In deze fase gaat er weinig boven de proef die meestal wordt aangeduid als de 'ozalid'; dit is een standproef, die (in zwart/wit) een indicatie geeft over het kleurgebruik, maar niet kleurverbindelijk is!. Bij de ozalid worden films voor teksten en voor alle (vier of meer) kleuren sluitend op elkaar worden geplaatst, waarna van dat geheel een lichtdruk wordt gemaakt. Erg effectief, maar het neemt tijd en brengt wat kosten met zich mee.
Nu de communicatie en uitwisseling van documenten met vormgevers en drukkers vrijwel geheel digitaal gaat, is het belangrijk juist daaraan extra aandacht te besteden.

Er gaat bij het aanleveren en verwerken van digitale bestanden nogal wat fout en soms zijn de gevolgen verstrekkend. Om dit te voorkomen hebben drie organisaties in de grafische sector, te weten BNO namens de vormgevers, KVGO namens de drukkers en OPPO-MMBO namens de pre-press-bedrijven een richtlijn opgesteld, waarmee de samenwerking tussen ontwerpers en de grafische industrie inzichtelijker wordt gemaakt.
Door de duidelijkheid die zij hiermee verschaffen, zorgen zij ervoor dat onderlinge irritaties worden weggenomen en mogelijke onterechte claims jegens ontwerpers, prepressers en drukkers worden voorkomen.
Een ander voordeel van deze richtlijn is dat in het offertestadium alle partijen duidelijkheid krijgen over wat ze van elkaar kunnen verwachten.
Deze richtlijn is downloadbaar vanaf de webpagina met Bijlagen


Naar boven           Naar vorige hoofdstuk         Naar volgende hoofdstuk
Vragen of opmerkingen over de informatie op deze pagina?

Mail dan direct naar info@graficum.nl
Voor het laatst bijgewerkt op 3 januari 2015
© 2003-2015, P.W.A. Overdiep, Bussum