Drukwerkbegeleiding

Klik hier om deze printvriendelijk opgemaakte pagina af te drukken
Hoofdstukken op deze webpagina:
In de communicatiesector wordt veel tijd en aandacht gegeven aan drukwerkbegeleiding.
Opdrachtgevers hebben rond dit aspect ook hoge verwachtingen en een meer dan normale vakkennis is dan ook een vereiste voor communicatiemedewerkers en -adviseurs.
Het gaat daarbij om het vermogen tot systematische en projectmatige aanpak in samenhang met een redelijke technische kennis op het gebied van de in deze website hiervoor aangegeven 3 fasen van voorbereiding, vermenigvuldiging en afwerking.

In dit deel over Drukwerkbegeleiding gaat het achtereenvolgens over: 

 • kosten van drukwerk; 
 • correctie en proeven. 
 • verspreiding van drukwerk; 

Kosten 

De kosten van drukwerk worden beïnvloed door tal van factoren, zoals: 
 • is er sprake van een kleine of grote oplage en omvang? 
 • is er alleen sprake van tekst, of ook van illustraties? 
 • is er sprake van drukwerk in een kleur, of wordt gedrukt in meer kleuren? 
 • is er sprake van drukwerk op normaal/eenvoudig papier of op speciaal papier of ander materiaal? 
 • is er sprake van gebruik van standaardformaten of van afwijkende formaten? 
 • is er sprake van eenvoudige afwerking (snijden, vouwen en/of nieten) of van uitgebreidere afwerking (stansen, pregen, naaien, enzovoort)? 
Offertes moeten een aantal vaste elementen bevatten. 
Het is voor een goede vergelijking gewenst daar al bij de offerte-aanvraag duidelijk naar te vragen: 
vergelijking op basis van één totaal-eindprijs geeft géén inzicht. Evenmin geeft één offerte voldoende informatie. Inzicht in de te verwachten kosten ontstaat alleen door meerdere offertes te vergelijken. 
Let wel, u verspeelt uw reputatie als u bepaalde drukkers alleen inschakelt om ter vergelijking offertes te laten opstellen. Volgens de leveringsvoorwaarden voor Grafische Industrie mogen drukkers voor offertes kosten berekenen. 

De vaste elementen van een goede offerte zijn: 

 • de oplage; 
 • het afgewerkt formaat; 
 • manier van afwerken; 
 • de papiersoort en het papiergewicht. 
Voorts behoren apart aangegeven te zijn of de offerte inclusief dan wel exclusief is voor wat betreft: 
 • kosten van zetwerk; 
 • kosten van lay-outwerkzaamheden; 
 • kosten van lithografie; 
 • kosten van afwerking; 
 • en welke materialen de opdrachtgever moet aanleveren. 

Correctie en proeven 

Functionarissen werkzaam op het terrein van communciatie, public relations of voorlichting zijn veelvuldig belast met het corrigeren van zetwerk. Ter voorkoming van misverstanden bij de interpretatie van correctieaanwijzingen, zijn internationaal correctietekens genormaliseerd. Voor ons land zijn deze vastgelegd in het Normalisatie­blad NEN 632. De officiële correctietekens staan te zamen met een gebruiksvoorbeeld afgebeeld op dit NEN-normblad. 
Correctie op tekst (zetwerk) is niet het enige dat door de opdrachtgever gecontroleerd kan (moet) worden. 

Het zetwerk wordt gecontroleerd in een zetproef. 
Ook het opgemaakte drukwerk kan (moet) gecontroleerd worden door middel van proeven. 
Het beste, maar ook het kostbaarste, is de drukproef, waarbij al het voorbereide werk in een minimale oplage wordt gedrukt op het uiteindelijke oplagepapier. 
Effectiever is om de tussenstappen in de voorbereiding te controleren. Het gaat daarbij vooral om controle van kleuren, dus om het werk van de lithograaf. 
Voor kleurproeven bestaan enkele methoden die een behoorlijk getrouw beeld geven van het eindresultaat. Vooral de in de afgelopen paar jaar op de markt gekomen elektronische proeven uit een kleurenlaserprinter, zullen het maken van kleurproeven iets betaalbaarder maken. 
Wilt u door middel van een proef vaststellen of de paginamontage correct is uitgevoerd, dan heeft u een proef nodig waarin zichtbaar is of alle teksten, koppen, illustraties, bijschriften, voetnoten, paginanummers, en dergelijke op de juiste plaats terecht zijn gekomen. Voor dat doel wordt een lichtdruk gemaakt van alle gemonteerde, kleurgescheiden films, dus voordat de drukvormen worden gemaakt. Deze proef (in zwart/wit) heet een ozalid. 
 

Verspreiding van drukwerk 

Direct mail is een slagvaardig wapen ter stimulering van verkoop en communicatie. Dit doelgerichte medium staat meer dan ooit in het middelpunt van de belangstelling. Direct mail door middel van e-mail heeft met name de belangstelling vergroot voor de verwerving van 'adressen' en via dat gegeven ook voor de belangstellingsgebieden van de geadresseerde en aspecten als bescherming van persoonsgegevens/ privacy. 

Door de overvloed aan e-mail (SPAM) is de belangstelling voor direct mail door middel van drukwerk juist weer aan het stijgen. Tegelijkertijd blijken de klassieke massamedia steeds minder doeltreffend te zijn voor het overbrengen van verkoop- en communicatieboodschappen. Het valt niet mee om binnen de niet aflatende stroom handboeken en folders op te vallen. Voortdurend aanwezige concurrentie staat het bereik van uw reclameuitingen in de weg. 
Direct mail is vóór alles een persoonlijke benadering van de klant. 

Op sommige punten vertoont deze aanpak een sterke overeenkomst met het verkoopgesprek. Dezelfde klant die tegenwoordig onbereikbaar lijkt voor de massaal gerichte reclame, voelt zich door direct mail persoonlijk aangesproken en heeft aanzienlijk meer belangstelling voor uw boodschap. 

In direct mail is het adres een belangrijke schakel. En meer nog: de kwaliteiten van dat adres!
Welk adressenbestand u ook koopt of huurt, aan de kwaliteit ervan dient u de hoogste eisen te stellen. 
U zoekt adressen van mensen die u nog niet kent en die nog niet vertrouwd zijn met uw product. 
Tegelijkertijd moeten het mensen zijn, die mogelijk interesse in uw product of dienst hebben. 
Die selectie vooraf bepaalt de stappen die u moet nemen bij het kopen of huren van adressenbestanden. 

De eigenaren/beheerders en verkopers/verhuurders van adresbestanden zijn natuurlijk allemaal via internet bereikbaar.
De professionele aanbieders volgen de (deels wettelijke) regels op dit gebied en zijn aangesloten bij de branche-organisaties, die door zelfregulering (o.a. code listbroking) hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de adressen èn aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Belangrijk daarbij is zeker dat de aanbieder deelneemt aan 'Infofilter', het samenwerkingsproject in deze bedrijfstak, dat er voor zorgt dat burgers die aangegeven hebben niet in adresbestanden opgenomen te willen worden, ook daadwerkelijk 'weggefilterd' worden.
Kijk daarvoor en andere aspecten van direct mail bijv. op www.infofilter.nl, www.ddma.nl
Grote leveranciers van adressen zijn BusinnessView van Cendris (dochtermaatschappij van PostNL) en de Kamers van Koophandel.


Naar boven           Naar vorige hoofdstuk         Naar volgende hoofdstuk
Vragen of opmerkingen over de informatie op deze pagina?

Mail dan direct naar info@graficum.nl
Voor het laatst bijgewerkt op 3 januari 2015
© 2003-2015, P.W.A. Overdiep, Bussum