Aanbevolen literatuur

Klik hier om deze printvriendelijk opgemaakte pagina af te drukken
 • Goed voor Druk

 • een praktische gids voor grafische communicatie en technieken
  Marc Mombaerts en Misjel Vossen; Gent (B): Academia Press, 2004. 
  Prijs: 50,00. ISBN 90-382-0490-6 (gewoon bestelbaar via de Nederlandse boekhandel via Ef & Ef in Thorn)
  Een mooi uitgegeven en praktisch boek, met een voor Nederland wat ongebruikelijke verkorte titel: GVD. Dit behoorlijk actuele boek is vooral zinvol voor de communicatiefunctionaris die zelf heel erg nauw en uitvoerend betrokken is bij grafische activiteiten of diepgaande drukwerkbegeleiding, zeker ook als sprake is van bijvoorbeeld in house prepress-activiteiten. Het boek bevat veel informatie over hedendaagse en software-matige zaken op het gebied van typografie (voor druk en beeldscherm) en kleurenleer.
  De inhoudsopgave van dit boek is hier downloadbaar.
  In sommige begrippen is het verschil merkbaar tussen Vlaams en Nederlands; in de contekst kan dit echter nooit tot een probleem leiden, maar op details is er nu eenmaal enig verschil tussen de benaderingen in het werkveld tussen België en Nederland. Dat doet echter niets af aan de grote waarde van dit boek.
 • Grafisch ontwerpen

 • het nieuwe handboek voor visuele communicatie
  Dabner, David. Kerkdriel: Librero, 2006.
  Prijs: 14,95. ISBN 90-5764-564-5
  Een praktisch boek dat bijna als een cursus is ingedeeld en zo stapsgewijze alle aspecten van het grafisch ontwerpproces behandelt: van de basisprincipes tot uiteenzettingen over kleuren en typografie, tot productiebeheersing en corporate design en webdesign en andere praktijkaspecten.
 • Digitaal design

 • Handboek voor het grafisch ontwerpen van drukwerk en digitale media
  Dabs, Alistair en Alastair Campbell. Kerkdriel: Librero, 2005.
  Prijs: 14,95. ISBN 90-5764-613-7 (vooral verkrijgbaar in de sfeer van de nieuwe ramsj)
  Een goede en direct toepasbare uiteenzetting van o.a. alle maatstaven en richtlijnen van digitaal ontwerp, met zinvolle aandacht voor goede omgang met lettertypen, illustraties, animaties en aandacht voor websites en ook voor zoiets als proeven. In dit boek komt erg veel aan de orde, vaak wel erg fragmentarisch. Het boek is primair gericht op de zich ontwikkelende vormgever, die zich opgenomen ziet in de grafische workflow; het gaat ook erg sterk uit van Apple computers als voornaamste gereedschap. De vertaling laat soms iets te wensen over en de onderwerpbenadering is soms ook niet echt los gekomen van de Amerikaanse oorsprong. Niettemin bevat het boek heel veel nuttige tips en handleidingen en legt zinnige dwarsverbanden.
 • Kleurenleer

 • voor een professioneel gebruik van kleur
  Fraser, Tom en Adam Banks. Kerkdriel: Librero, 2004.
  Prijs: 14,95. ISBN 90-5764-583-1
  Een praktisch boek dat enerzijds de theorie van kleur behandelt en anderzijds veel aandacht besteedt aan 'digitale kleur' zowel in het bewerken ervan op PC's als aan het presenteren (o.a. via websites) en het drukken.
 • Vormgeving in Communicatie

 • CommunicatieDossier nr. 7
  Cooslma, Constant en Aad van Dommelen. Deventer: Kluwer, 2003 (2e, herziene druk).
  Prijs: 22,00. ISBN 90-13-00738-4
  Een handzaam, goed ingedeeld en prettig geschreven boekje met o.a. ook nuttige aanwijzingen over de omgang met vormgevers. Ook met relevante aandacht voor zaken als interactieve media en auteursrecht e.d.
 • Beter begeleiden van drukwerk

 • CommunicatieMemo nr. 22
  Altenburg, Ellen. Deventer: Kluwer, 2001.
  Prijs: 18,00. ISBN 90-14-08180-4
  Een praktisch en handzaam gidsje met zinvolle aanwijzingen; de foutjes zijn best overkomelijk en worden goedgemaakt door de relevante neventerreinen waaraan kort aandacht wordt besteed, zoals auteursrecht e.d.
 • Tekstwijzer. Een gids voor het grafisch verwerken van tekst

 • Treebus, K.F. Zesde druk. 's-Gravenhage: SDU, 1995. 
  Prijs: (indertijd) f 59,50. ISBN 90-12-08165-3 
  Nu iets tegenstrijdigs: als literatuur bevelen wij u dit boek zeer van harte aan. U kunt het min of meer als 'verplichte' literatuur beschouwen. Het is in het Nederlandse taalgebied onovertroffen door volledigheid, praktijkgerichtheid en leesbaarheid en mag eigenlijk op geen enkele communicatie-afdeling of adviesbureau ontbreken.
  Maar aan de andere kant: het is niet meer in de handel!
  Kortom: leen het uit een bibliotheek of zoek er naar bij De Slegte of vergelijkbare antiquariaten; u zult er geen spijt van hebben.
 • Vormwijzer. Een gids bij het vormgeven en produceren van drukwerk. 

 • Treebus, K.F. 's-Gravenhage: SDU, 1996. Prijs (oud): f 79,90. ISBN 90-12-08310-9
 • Typografie, uitgangspunten, richtlijnen, techniek.

 • Bolder, T. e.a., Tweede druk. 1991, Amsterdam: Grafisch Opleidings Centrum GOC. ISBN: 90-6017-499-2. Prijs onbekend, mogelijk niet meer in de handel, antiquarisch zeer de moeite waard.
 • Reclame van idee tot productie

 • Huisman, P. Vierde druk. Westzaan: P. Huisman Reclame- en Grafische Producties. ISBN: 90-9012109-9. Prijs onbekend, waarschijnlijk niet meer in de handel.
 • Alles kan bij de zeefdrukker

 • Versteeg, Ad. Leeuwarden: Eisma Business Media, i.s.m. Het Zeefdruk Instituut, Utrecht, 2004, pag 84, 
  Prijs € 20,-; ISBN 90 5322 231 6. 
  Een buitengewoon prettig geschreven, zéér aan te bevelen actueel en informatief boek over zeefdruk, met zowel (technische) achtergrondinformatie als stimulerende voorbeelden en goede illustraties over deze bijzonder breed inzetbare druktechniek; zinvol voor iedereen die iets vaker dan eens in de tien jaar een spandoek laat bedrukken.
 • Praktijkboek formulierontwerp

 • Steenwijk, K. 's-Gravenhage: SDU. Prijs (oud): 81,95. ISBN 90-609-259-55 antiquarisch zeer de moeite waard
 • De Letterfontein, Setola, Geert en Pohlen, Joep. 

 • 2009, 4e druk, Roermond, Uitg. Fontana Prijs ca € 49,50; (incl CD-rom met fonts)
  ISBN 978-90-75084-06-1 ;  zie ook www.letterfontein.nl
 • Fonts en (illegale)software

 • update 2004 (eind 2009 de meeste recente versie), Vragen en antwoorden
  Bijzonder belangrijke brochure van KVGO (drukkers) en OPPO (prepressbedrijven) over gebruik en misbruik van licenties voor fonts/lettertypen in drukwerk, printwerk en bij uitwisseling van materiaal tussen opdrachtgevers, vormgevers en drukkers.
  Downloadable

Twee belangwekkende uitgaven op het grensvlak van grafische communicatie en webcommunicatie
 • Farbe Digital 

 • studio 7.5 (Berlin), Hamburg: Rohwolt Verlag, 2004. Prijs (D): 16,90. ISBN 3-499-61251-8
  Absolute topper op het gebied van moderne kleurenleer, met name op het snijvlak van kleurtoepassing in drukwerk en in beeldscherm (web-)toepassingen;duitstalig, oorspronkelijk in 2003 in het Engels verschenen onder de titel 'Digital Colour for the Internet and other Media' bij AVA Publishing, p/a Fidinter in Lausanne (CH), 
 • Typo Digital 

 • Veruschka Götz, Hamburg: Rohwolt Verlag, 2004. Prijs (D): 16,90. ISBN 3-499-61249-6
  Absolute topper op het gebied van theorie en praktijk van beeldschermtypografie, met goede aandacht voor leesbaarheid van veel beschikbare lettertypen voor beeldscherm (web-)toepassingen;duitstalig, oorspronkelijk in 2003 in het Engels verschenen onder de titel 'Type for the Internet and other Digital Media' bij AVA Publishing, p/a Fidinter in Lausanne (CH), 

Collegium Graficum beschikt zelf ook over een uitgebreide bibliotheek (meer dan 600 titels) op het gebied van grafische communicatie; klik daarvoor hier.


Naar boven           Naar Overzicht van Bijlagen
Vragen of opmerkingen over de informatie op deze pagina?

Mail dan direct naar info@graficum.nl
Voor het laatst bijgewerkt op 3 januari 2015
© 2003-2015, P.W.A. Overdiep, Bussum