Normen op grafisch en communicatiegebied (NEN en ISO)

Klik hier om deze printvriendelijk opgemaakte pagina af te drukken

Onderstaand een overzicht van normen die van belang kunnen zijn voor een afdeling Communicatie, Public Relations, Externe Betrekkingen of Voorlichting.
(Normen zijn auteursrechtelijk beschermd en [helaas] niet digitaal en vrij beschikbaar, maar alleen te koop)
 
NEN-norm Titel Ondertitel

NEN 1026 Briefpapier, factuur en (brief)kaarten  
NEN 1025 Enveloppen Formaten, vensters, indelingen adreszijde en vouwwijze van documenten
NEN  781 Formaten voor kaarten en maten voor kaartenkasten  
NEN  381 Papierformaten  
NEN  383 Papier- en kartongewichten  
NEN  632 Correctietekens voor tekst  (zie aparte webpagina over correctietekens en hun toepassing)
NEN  783 Titelvoet van tijdschriften  
NEN  917 Literatuurverwijzingen  
NEN  999 het Internationale Stelsel van Eenheden (SI)  
NEN 1000 Regels voor het hanteren van het Internationale Stelsel van Eenheden (SI)  
NEN 1395 Griekse letters voor toepassing als symbolen  
NEN 1452 Rugtitels voor boekwerken e.d.  
NEN 1471 Bibliografische kaarten, fiches en stroken  
NEN 1806 Voorbereiding en uitvoering van rapporten  
NEN 2390 Persklaar maken van kopij  
NEN 2955 Gegevensverwerking Aanduidingen van SI- en andere eenheden  voor toepassing in apparatuur met een beperkt aantal tekens. 
NEN 3049 Herleiding van eenheden tot SI-eenheden  
NEN 3069 Grootheden, eenheden en getallen Schrijf- en zetwijzen 
NEN 3225 Nederlandse letter- en cijfervoorbeelden Deze norm beoogd het verkrijgen van meer eenheid bij het maken van aanduidingen voor opschriften (van bewegwijzering tot officiële straatnaamborden), waarbij goede leesbaarheid en goede, esthetisch verantwoorde vormen uitgangspunten zijn.
NEN 3308 Uitvoering van tijdschriften  

De bovenstaande normen zijn te bestellen bij het NEN, voorheen het Nederlands Normalisatie Instituut in Delft; zie www.nen.nl

Voor hen die door hun werk of belangstelling nog dieper de grafische industrie in duiken kunnen ook onderstaande ISO-normen nog van belang zijn.
 
ISO-norm Titel Ondertitel
ISO 12674 Certified Offset
Deze internationale norm beschrijft de procescontrole voor drukwerk en gaat vooral over kleurbeheersing. De standaard, die met name door instellingen als het BvdM, FOGRA en UGRA is gedefiniëerd, vindt zijn oorsprong in 1996. Hiermee is een poging is gedaan om de 'oude' Brunner normen voor drukwerk te herdefiniëren. Tevens is men afgestapt van het aloude principe van densitometrie en heeft fotospectrale kleurmeting zijn intrede gemaakt voor de controle op het proces. Deze standaard wordt in hoog tempo in Europa uitgerold. Met name in Duitsland is men al heel ver met de implementatie daarvan! 
ISO 12647 is niet alleen van groot belang voor drukkers! Omdat de standaard aangeeft hoé drukwerk eruit ziet, krijgen ook creatieve (drukwerkvoorbereidings-)bedrijven hier absoluut mee te maken (lithografie, proofing, etc.).
Hierbij speelt ook een rol de afstemming (kalibratie/afstelling) van de kleurweergave-overeenkomsten tussen printers voor proeven, beeldschermen en drukpersen; ook in de dagelijkse praktijk zal de drukwerkbegeleider meemaken dat de kleurweergave op zijn of haar eigen scherm niet overeenkomt met de weergave van een printer (in een kantooromgeving) en er ook afwijkingen zijn ten opzichte van bijvoorbeeld beeldschermen bij een grafisch ontwerper.
Kijk voor veel interessante informatie op www.colourmanagement.nl
ISO 12637-1 (2006) Graphic technology -- Vocabulary Part 1: Fundamental terms
ISO 12637-5 (2006) Graphic technology -- Multilingual terminology of printing arts Part 5: Screen printing terms


Naar boven           Naar Overzicht van Bijlagen
Vragen of opmerkingen over de informatie op deze pagina?

Mail dan direct naar info@graficum.nl
Voor het laatst bijgewerkt op 3 januari 2015
© 2003-2015, P.W.A. Overdiep, Bussum