Collegium Graficum is dé website voor communicatiemannen en -vrouwen die in hun werk te maken hebben met het maken drukwerk, met drukwerkbegeleiding en dingen willen leren over hoe het grafisch proces verloopt.

Alle informatie op het Graficumdomein is beschermd door het auteursrecht en/of databankenrecht van het Collegium Graficum, van de moederorganisatie OPR/Advies en/of haar licentiegevers.

Als gebruiker mag u de informatie op beeldscherm bekijken en desgewenst voor eigen gebruik afdrukken.
Indien u van de gehele inhoud van deze website een gedrukte versie wilt ontvangen (geen afdruk van de webpagina's, maar een uitgave in normaal boekformaat) kan deze tegen kostprijs geleverd worden.
De prijs daarvan staat niet vast, omdat net als bij de website de inhoud en omvang van het geheel zeer regelmatig wordt geactualiseerd en aangevuld.

Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik, is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven, danwel toegestaan door middel van een voorafgaand overeengekomen schriftelijke overeenkomst.

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van het Graficumdomein de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Collegium Graficum, noch OPR/Advies geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. 

Voor boekbestellingen, vragen of opmerkingen kan men contact opnemen met redacteur Alexander Overdiep

Voor het laatst bijgewerkt op 5 januari 2015

© 2003-2015, P.W.A. Overdiep, Bussum