Correctietekens voor tekst

NEN-norm 632    (ISO 5776)  
 

Opmerkingen
Deze norm is in overeenstemming met de internationale norm lSO 5776-1983 ‘Graphic technology - Symbols for text correction’ van de International Organization for standardization (lSO), behoudens de volgende afwijkingen: 

 1. Voor het gelijkmaken van de hoeveelheid wit tussen letters, woorden, getallen, regels, enzovoort is geen teken opgenomen. 
 2. Voor het verwisselen van aansluitende regels en voor het verwisselen van gescheiden woorden zijn geen tekens opgenomen. 
 3. Voor centreren is geen teken opgenomen.
 4. Voor het weglaten of tussenvoegen van letters, cijfers of woorden zijn afwijkende tekens opgenomen. 
 5. De tekens 2, 3, 5 en 6, alsmede 8 tot en met 15 zijn toegevoegd. 
 6. Voor het vergroten, verkleinen of weglaten van de witruimte tussen letters, woorden of regels zijn afwijkende tekens opgenomen. 
De 1e druk van deze norm is verschenen in november 1932, de 4e druk in november 1962. 

Wijzigingen ten opzichte van de 4e druk:

 1. De titel van de norm is gewijzigd; deze luidde voorheen 

 2. ‘Correctietekens voor drukproeven’.
  De norm is echter zo aangepast, dat het toepassingsgebied niet alleen meer bestaat uit gezette tekst, maar is uitgebreid met getypte tekst en met handgeschreven tekst.
 3. Er is een indeling gemaakt naar correctietekens die alleen in de marge staan (meestal voorzien van een verwijzingsteken) en correctietekens die in de tekst worden geplaatst. 
 4. Toegevoegd zijn de omschrijvingen ‘onderkast (kleine letter)’, ‘inferieur’ en ‘superieur’; de bijbehorende afkortingen zijn ‘ok’, ‘int’ en ‘sup’.
 5. De tekens 16 tot en met 25 zijn gedeeltelijk nieuw en hebben in enkele gevallen een andere betekenis dan in de oude norm.

 6.  

   
   
   
   
   

  Het oude teken voor ‘nieuwe regel’ is komen te vervallen. Indien de tekst op een volgende regel dient door te lopen, kan gebruik gemaakt worden van teken 16 op de voorafgaande regel.

  Het oude teken voor ‘geen nieuwe regel’ is komen te vervallen. Indien ten onrechte op een nieuwe regel is begonnen, dient de te verplaatsen tekst te worden aangegeven met teken 17.

  De oude tekens voor ‘inspringen’ en ‘niet inspringen’ zijn vervangen door de tekens 18 en 19. Met deze tekens kan horizontale verplaatsing van woorden of kolommen worden aangegeven, met de gewenste maat.

  De tekens 20 en 21 hebben betrekking op alinea's. Dit dient niet verward te worden met nieuwe regels.
  Immers: in het kader van de onderhanden zijnde tekst heeft het beginnen op een nieuwe alinea een eigen instructie (bijvoorbeeld: een witregel, inspringen, enzovoort).

  Het teken 23, voor verticaal in lijn brengen, is toegevoegd.

  Het teken 25, voor omlaag brengen, is toegevoegd.

Deze norm is te bestellen bij de 'Normshop' van het NEN in Delft, voorheen het Nederlands Normalisatie Instituut NNI en kost netto ca. € 12,-/stuk.


Naar boven           Naar Overzicht van Bijlagen
Vragen of opmerkingen over de informatie op deze pagina?

Mail dan direct naar info@graficum.nl
Voor het laatst bijgewerkt op 3 januari 2015
© 2003-2015, P.W.A. Overdiep, Bussum