Commentaar op het Communicatie Handboek
van drs. W.J. Michels (1ste èn 2e druk)
In diverse communicatieopleidingen wordt gebruik gemaakt van de publicatie Communicatie Handboek van de hand van drs W.J. Michels, uitgave van Wolters-Noordhoff


In de eerste druk (uitgave 2001, isbn 90 01 58717 8) is het hoofdstuk over grafische technieken in deze uitgave is om meerdere redenen buitengewoon slecht.

Er is vooral sprake van een (voor een lesboek) ontoelaatbaar grote reeks aan feitelijke onjuistheden. 

Tevens zijn er tal van didactische onjuistheden en ook een vrij grote reeks van onzorgvuldigheden en inconsistenties. 
Daarnaast zitten er ook onduidelijkheden in die voortkomen uit onzorgvuldige of kromme formuleringen, alsmede heel veel taalkundige fouten.

Vanaf deze webpagina is downloadbaar een document (10 vel A4) met puntsgewijze het commentaar op dit hoofdstuk; hierbij is de paragraafindeling en paginanummering gevolgd van de eerste druk uit 2001.

Voor het downloaden van deze pdf-file met het commentaar klik hier.In de tweede druk (uitgave 2006, isbn 90 01 58749 6) is het hoofdstuk over grafische technieken in deze geheel herziene uitgave (verschenen in juni 2006) zéér aanzienlijk verbeterd.

Enkele opmerkelijke fouten zijn er niettemin in geslopen:

Op pagina 292 in hoofdstuk 11.4.2. gaat het om:
de eerste paragraaf 'full coulour'; in de 5e regel ontbreekt de optie 'diepdruk';
de tweede paragraaf 'vlakdruk'; deze paragraaf gaat niet over 'vlakdruk' maar over 'diepdruk'; zowel in de paragraaftitel als in de beschrijvende tekst moet in plaats van ' vlakdruk' gelezen worden 'diepdruk'.

Op pagina 294 in hoofdstuk 11.4.4. gaat het om:
de tweede paragraaf 'Gramgewicht'; in de 1ste / 2e regel staat "Zeker als de organisatie niet veel post verstuurt [...]"; in deze tekst moet het woord ' niet' verwijderd worden en gelezen worden als: "Zeker als de organisatie veel post verstuurt [...]".

Op pagina 295 in hoofdstuk 11.4.4. gaat het dan om de tabel met papierformaten boven aan de pagina.
De in deze tabel genoemde formaat-namen ('Superposter, Dubbele pagina van een krant etc.) zijn indicaties van de maat, maar geen namen die in de grafische of communicatie bedrijfstak standaard zijn of algemeen ingang hebben gevonden! 
 


Vragen of opmerkingen over de informatie op deze pagina?
Mail dan direct naar info@graficum.nl
Naar boven
Voor het laatst bijgewerkt op 3 januari 2015
© 2003-2015, P.W.A. Overdiep, Bussum