Typografische begrippen 

uitgelegd door middel van illustraties

Deze illustraties zijn afkomstig uit het boek 'Typografie, uitgangspunten, richtlijnen, techniek', door Ton Bolder e.a., in 1991 (2e druk) verschenen bij Uitg. Grafisch Opleidings Centrum in Amsterdam (ISBN 90 6017 499 2).

Zie ook het zelf samengesteld overzicht onder de naam Typoclatuur, waarin alle typografische begrippen in één figuur zijn weergegeven.

Op internet bestaat voorts een goed, illustratief ondersteund, groot overzicht (glossary) van Engelstalige typografische termen.


Naar boven           Naar Typoclatuur           Naar Overzicht van Bijlagen
Vragen of opmerkingen over de informatie op deze pagina?

Mail dan direct naar info@graficum.nl
Voor het laatst bijgewerkt op 3 januari 2015
© 2003-2015, P.W.A. Overdiep, Bussum